Här hittar du kontaktupgifter till personer med länsövergripande ansvar i Västerbotten. För att hitta kontaktuppgifter till lokala kontaktpersoner, välj din ort i listan till höger.

Ywonne Wiklund
Läns- och nationellt ansvarig för Tobaksfri duo
FolkhälsoenhetenLandstingskontoret
Köksvägen 11, 901 89 Umeå
E-post: Ywonne.Wiklund@vll.se 
Tel: 090 - 785 73 91
Mobil: 070 - 648 73 15

Margareta Jonsson
Samordnare Folktandvårdens Centrala Preventionsgrupp
E-post: margareta.m.jonsson@vll.se
Mobil: 073-0808 225

Västerbottens läns landsting Org nr 232100-0222

Tobaksfri duo coach
Kontakta coachen för att boka in klassbesök med föreläsningar om tobak eller andra Tobaksfri duo aktiviteter.
Coachen ansvarar även för innehåll i Tobaksfri duos sociala medier, Facebook och Instagram.

Johanna Lindberg
Folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting
E-post: johanna.p.lindberg@vll.se
Coachmobilen: 072-718 72 13