Kolla här - v. 47!

Under tobaksfria veckan arrangerades ambassadörsutbildningar på flera platser i Östergötland.

Region Östergötland, Länsstyrelsen och flertalet kommuner gicksamman för att bjuda in Smart Ungdom som erbjöd högstadie- och gymnasieelever en utblidning med kunskap om hur tobak påverkar bland annat kroppen, mijö, politik. De fick redskap för att kunna arbeta med friskfaktorer på sin skola och fundera på vad de ville åstadkomma för aktiviteter på sin skola för att förebygga en tobaksfri skolmiljö. Slutligen fick ungdommarna skriva ner sina tankar till politiker på hur de vill att samhället skall arbeta för att få en tobaksfri framtid. Detta värdefullla material skall lämnas över till lokala politiker i länet under våren 2017.