Tobaksfria dagen

Den 31 maj uppmärksammas tobaksfria dagen. Inte bara av Tobaksfri duo, utan av alla som brinner för tobaksfrågan runt om i världen. I år sätts ett särskilt fokus på kopplingen mellan rökning och hjärt- och kärlsjukdomar.

I Sverige, och i världen i stort, är hjärt- och kärlsjukdomar den främsta dödsorsaken. Cirka 35 % av alla dödsfall sker på grund av dessa sjukdomar. Rökning och passiv rökning är en av de två största orsakerna till att människor drabbas, tillsammans med höga blodfetter. Runt om i världen uppmärksammas alltså detta med målen att:

  • Visa på kopplingen mellan rökning och hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Öka medvetenheten hos allmänheten kring frågan.
  • Skapa möjligheter för allmänheten, regeringar och andra att lova att främja hjärt- och kärlhälsa genom att skydda människor från tobaksprodukter.
  • Uppmuntra länder att implementera och fortsätta med de testade åtgärderna mot tobaksbruk.

I samband med denna dag har WHO tagit fram material, i form av affischer och innehåll för sociala medier, som kan ses på deras hemsida, tillsammans med mer utförlig information om årets fokus. Länk!

Då deras material är på engelska har vi på Tobaksfri duo gjort en affisch på svenska som lyfter fram vikten av att tänka på och ständigt arbeta mot tobaksbruk året runt, inte bara den 31 maj. Versioner av affischen för utskrift och webb finns under Bildmaterial.